Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
18.600
18.970
18.450
18.810
17.180
17.520
16.400
16.720
16.250
16.570
15.250
15.550
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Chủ động ngăn ngừa rủi ro vì sự phát triển bền vững của DN

    11/12/2018 01:38' CH
    Đây là hội nghị toàn ngành đầu tiên của các KSV PLX nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng hoạt động của KSV/BKS trong các đơn vị để tăng cường hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ kiểm soát, giám sát trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu của tiến trình hội nhập.